Tenchi Muyo, Kiyone Makibi, Mihoshi Kuramitsu, anime girls - desktop wallpaper